glavna

За живите се съди по отношението им към техните мъртви!

Траурна агенция "Хадес" има дългогодишен опит в цялостната организация на погребения, погребални обреди и кремации.

Денонощно на телефон +359 885 58 94 86

Транспорт на покойник

Траурна агенция „Хадес“ Търговище разполага с адекватни и модерни погребални превозни средства, одобрени и в съответствие със стандартите за безопасност и здраве, установени от действащите разпоредби.

Организираме транспорт на покойници в България.

Translate »