glavna

За живите се съди по отношението им към техните мъртви!

Траурна агенция "Хадес" има дългогодишен опит в цялостната организация на погребения, погребални обреди и кремации.

Денонощно на телефон +359 885 58 94 86

Погребение

Траурна агенция "Хадес" Търговище

Извършва цялостно организиране на погребения, включващи необходимите траурни услуги – подготовка и репатрация на покойник. Подсигуряване на гробно място и цялостно обслужване на ритуала на самото погребение.

Translate »