glavna

За живите се съди по отношението им към техните мъртви!

Траурна агенция "Хадес" има дългогодишен опит в цялостната организация на погребения, погребални обреди и кремации.

Денонощно на телефон +359 885 58 94 86

Съхранение на покойник

Tраурна агенция „Хадес“ Търговище разполага с модерна хладилна камера за съхранението покойниците.

В камерата се поддържа постоянна ниска температура, за да може тялото да се запази за съответния период от време, до извършване на погребението.

Translate »